Sthlm Kommunikation är en byrå med fokus på finansiell kommunikation. Produktion av års- och hållbarhetsredovisningar, kvartalsrapporter, och investerarpresentationer är vår vardag. Vi hjälper med strategi, hållbarhet och IR och skriver, projektleder, formger, fotograferar, översätter, trycker och distribuerar rapporter. Vi vill att våra kunder ska vara så nöjda att de självmant rekommenderar oss för kollegor och bekanta. Ofta hör vi att kunderna väljer oss för att vi är engagerade, kunniga och tillgängliga.