Sthlm Kommunikation är en byrå med fokus på finansiell kommunikation. Vi hjälper våra kunder med strategi, hållbarhet och IR. Produktion av års- och hållbarhetsredovisningar, kvartalsrapporter, och investerarpresentationer är vår vardag. Vi skriver, projektleder, formger, fotograferar, översätter, trycker och distribuerar. Vår målsättning är att våra kunder ska vara så nöjda att de självmant rekommenderar oss för kollegor och bekanta. Ofta hör vi att kunderna väljer oss för att vi är engagerade, kunniga och tillgängliga.