2017 är vi nominerade i Svenska Publishingpriset med Thule Groups årsredovisning i klassen börsbolag och med Almis årsredovisning i klassen allmänägda bolag.
2014 vann vi Svenska Publishingpriset med Apotekets årsredovisning i klassen statliga bolag.
.
Sthlm Kommunikation är en byrå med fokus på finansiell kommunikation. Vi hjälper våra kunder med IR-stöd, produktion av års- och hållbarhetsredovisningar, kvartalsrapporter, och investerarpresentationer. Ofta hör vi av våra kunder att de valt oss för att vi är kunniga och engagerade. Vi är strategiska rådgivare som även kan skriva, projektleda, form, tryck och distribution och vår målsättning är att våra kunder ska vara så nöjda att de självmant rekommenderar oss för kollegor och bekanta.
 

Sthlm Kommunikation & IR AB, Karlbergsvägen 32A, SE 113 27 Stockholm, +46 (0)8-5000 85 40,  info@sthlmkom.se