.
Sthlm Kommunikation är en byrå med fokus på finansiell kommunikation. Vi hjälper våra kunder med strategi, hållbarhet och IR. Produktion av års- och hållbarhetsredovisningar, kvartalsrapporter, och investerarpresentationer är vår vardag. Vi skriver, projektleder, formger, fotograferar, översätter, trycker och distribuerar. Vår målsättning är att våra kunder ska vara så nöjda att de självmant rekommenderar oss för kollegor och bekanta. Ofta hör vi att kunderna väljer oss för att vi är engagerade, kunniga och tillgängliga.
 

2018 är vi nominerade till Svenska Designpriset med Thule Groups magasin Pathos & Passion och har tre nomineringar till Svenska Publishingpriset: Årsredovisningarna Thule Group och OK ekonomisk förening samt magasinet Pathos & Passion.

Sthlm Kommunikation & IR AB, Karlbergsvägen 32A, SE 113 27 Stockholm, +46 (0)8-5000 85 40,  info@sthlmkom.se