Sthlm Kommunikation är en byrå med fokus på finansiell kommunikation. Vi hjälper våra kunder med års- och hållbarhetsredovisningar, kvartalsrapporter, presentations-material och IR-stöd. Vi får höra av våra kunder att de väljer oss för att vi är kunniga och engagerade. Vi kan projektledning, textarbete, strategisk rådgivning, formgivning, tryck och distribution. Vår målsättning är att våra kunder ska vara så nöjda att de självmant rekommenderar oss för kollegor, vänner och bekanta.

Sthlm Kommunikation & IR AB, Karlbergsvägen 32A, SE 113 27 Stockholm, +46 (0)8-5000 85 40,  info@sthlmkom.se