2016 är vi nominerade med Thule Groups årsredovisning i klassen börsbolag.
2014 vann vi Svenska Publishingpriset med Apotekets årsredovisning i klassen statliga bolag.
.
Sthlm Kommunikation är en byrå med fokus på finansiell kommunikation. Vi hjälper våra kunder med års- och hållbarhetsredovisningar, kvartalsrapporter, presentations-material och IR-stöd. Ofta hör vi av våra kunder att de valt oss för att vi är kunniga och engagerade. Vi kan projektledning, textarbete, strategisk rådgivning, formgivning, tryck och distribution och vår målsättning är att våra kunder ska vara så nöjda att de självmant rekommenderar oss för kollegor och bekanta.
 

Sthlm Kommunikation & IR AB, Karlbergsvägen 32A, SE 113 27 Stockholm, +46 (0)8-5000 85 40,  info@sthlmkom.se