Web

Onepager

Ett sätt att återanvända och sprida årsredovisningens innehåll är att göra en sk Onepager. Det är en kampanjsida på webben som är responsiv och funkar bra, om inte bäst, på telefon och läsplatta. Korta texter, citat, gärna filmer och ett kortare urval av finansiell information och så en länk till den fullständiga årsredovisningspdf:en

 

Interaktiva pdf:er

En pdf är den allra vanligaste formen av digital rapportering. Det är en kopia av den tryckta rapporten, är enkel och i princip gratis att ta fram och kan med interaktivitet bli ännu mer läsvänlig. En pdf kan till exempel ha en bläddringsbar innehållsförteckning, inbäddade filmer, ljud och vara läsbar på läsplatta.

HTML / Online

En html-produkt är sökbar, lätt att upptäckas av Googles sökmotorer och möjlig att delas i sociala nätverk. Den kan ha förstoringsbara och interaktiva diagram och tabeller och kan bli tillgänglig för funktionshindrade.

Vissa årsredovisningsprogram gör det möjligt för dig som kund att själv ladda upp texter, bilder och grafer och läsa korrektur. Då kan produktionen bli smidig och kostnadseffektiv, speciellt år två och framåt. En del html-program har också automatisk generering till pdf.

Med ett statistikverktyg får man en tydlig bild av vilken informaion besökaren efterfrågar och hur de navigerar genom rapporten.