Nyheter

[vc_row css=”.vc_custom_1409219273139{margin-top: 20px !important;margin-bottom: 0px !important;}”][vc_column][vc_column_text]

Nyheter

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/6″][/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]

Nov 2018 – Vi utser Bästa Hållbarhetsrapport Small Cap

Sthlm Kommunikation utser fyra finalister i Bästa Hållbarhetsrapport Small Cap – Odd Molly, Björn Borg, Balco och Fagerhult.

 

Okt och nov 2018 – Fyra onsdagsfrukostar inom IR

Sthlm Kommunikation bjuder in till fyra onsdagsfrukostar med matnyttiga, konkreta lärdomar för finansiell kommunikation.

3 oktober   Bra hållbarhetsrapportering — hur gör smallcapbolagen? Otto Rathsman, partner Sthlm Kommunikation

10 oktober  Våga vägra mainstream — årsredovisningsdesign som sticker ut. Anders Schmidt, Creative Director på Uniform Branding & Design

17 oktober korrsvängen är död — effektivisera årsredovisningsarbetet med CtrlPrint. Jonas Karlsson, vd CtrlPrint

7 november nytänkande digital design — utnyttja kraften i årsredovisningen för er digitala närvaro. Adam Lundberg, Co-founder, kommunikationsbyrån Rodolfo

 

Okt 2018 – Silver i Svenska Designpriset

Sthlm Kommunikation vinner silver i Svenska Designpriset med Thules Patos & Passion.

 

Aug 2018  – Rekordnomineringar till Publishingpriset

Sthlm Kommunikation rekordnominerade till Publishingpriset med tre årsredovisningar; Almi, OK ekonomisk förening och Thule Group.

 

Aug 2018  – Utökat samarbete med Ander Schmidt

Anders Sthlm Kommunikation utökar samarbetet med framgångsrika creative directorn Anders Schmidt och inleder samarbete med Fingerprints.

 

Nov 2017 – Frukost om microsajter

Sthlm Kommunikation och KAN i Malmö bjuder in till frukost den 10 november om hur öka nyttan med årsredovisningen genom att ta fram en onepager. I vår kommer vi att ha lagt ner mycket tid och energi på årsredovisningen. Texter är genomarbetade, illustrationer och bilder framtagna, många timmar investerade. Varför inte öka nyttan genom att göra innehållet från årsredovisningen mer tillgängligt? Och nå specifika målgrupper i flera kanaler – webb och sociala medier, genom en så kallad microsajt.

 

Aug 2017 – Nominerad till Publishingpriset

Sthlm Kommunikation nominerad till Publishingprisets kategori Årsredovisning börsbolag med Thules årsredovisning och kategorin Årsredovisning statliga bolag med Almis årsredovisning.

 

Okt 2016 – Nytt samarbete med prisbelönt formgivare

Anders Schmidt, fd creative director Intellecta, numera på Uniform, ingår sedan en tid tillbaka i vårt nätverk. Anders har formgivit ett 100-tal årsredovisningar och har ett formspråk som är rent, enkelt och tydligt – i linje med vad våra kunder ofta efterfrågar. Han har även ett säkert öga för typografi och foto och har vunnit flertalet designpriser, bland annat Epica Award, American Graphis Awards, Svenska Publishingpriset, Guldägget. Läs gärna mer om Uniform här.

 

Sept 2016 – Sthlm Kommunikation nominerade till Publishingpriset

Med Thule Groups årsredovisning 2015 är vi nominerade i klassen börsbolag. Prisutdelningen sker i november. 2014 vann vi i klassen Statliga bolag med Apotekets års- och hållbarhetsredovisning.

 

Sept 2016 – Nyblivna stolta konsulter till Alimak Group

Vi ser fram emot att samarbeta med Alimak Group för att ytterligare förstärka deras budskap mot den finansiella marknaden.

 

Juni 2016 – SKF vinner Bästa redovisning av hållbarhet 2016

FAR:s motivering var att SKF har kommit långt när det gäller att beskriva kopplingen mellan hållbarhetsfrågor och värdeskapande. Det finns en röd tråd genom hela redovisningen, vilket visas tydligt i SKFs beskrivning av värdekedjan och affärsmodellen.

Jonas André och Patrik Stenberg från SKF förklarade att många av de frågor som belysts inom integrationen av finansiella, miljömässiga och sociala resultat är frågor som SKF arbetat med under lång tid. Och att de vågade prioritera och koncentrera informationen visade sig vara ett framgångskoncept.

– Hållbarhet har kommit för att stanna. Insikten växer nu på många håll att hållbarhet måste integreras i en verksamhets processer och beslut. Jag är glad att det är just detta som juryn har tagit fasta på vid valet av SKF som årets vinnare, säger Dan Brännström, generalsekreterare i FAR.

Inför årets tävling har juryn gått igenom ett 70-tal hållbarhetsredovisningar som alla har granskats externt. De nio kriterier som rapporterna utvärderas utifrån är:

1. Styrelsens ansvar
2. Väsentlighet och involvering av intressenter
3. Mål och strategier
4. Risker och möjligheter
5. Balans, transparens och användarvänlighet
6. Tillämpning av riktlinjer och redovisningsprinciper
7. Värdeskapande, integrering och innovation
8. Värdekedjan
9. Anpassning till EU-direktivet om hållbarhetsrapportering

 

Maj 2016 – Det jobbigaste med hållbarhetsredovisning

Enligt Restore Group som har gjort en undersökning på globala företag är den största utmaningen för många som jobbar med hållbarhetsredovisningen att samla in, sammanställa, analysera och kommunicera hållbarhetsdata. Svårast är att olika ramverk kräver olika typer av rapportering, att kvalitetssäkra hållbarhetsdata samt att presentera hållbarhetsdata utifrån olika aspekter, exempelvis sålda enheter, regioner eller produktionsanläggningar.

Källa: Aktuell Hållbarhet nr 2, maj 2016

 

Maj 2016 – Nya lagen om hållbarhetsrapportering

Enligt den nya lagen, som väntas träda i kraft i december 2016, ska kommunikation kring hållbarhet innehålla och beskriva en redogörelse om företagets hållbarhetsarbete:

•    Företagets affärsmodell
•    Företagets policy i hållbarhetsfrågor samt mångfalds-och jämställdhetsfrågor
•    Resultatet av tillämpningen av policys
•    Väsentliga risker kopplade till verksamheten, affärsförbindelser, produkter eller tjänster
•    Hur företaget hanterar riskerna
•    Andra icke-finansiella förhållanden som är relevanta för verksamheten

Källa: Grant Thornton

 

Maj 2016 – Integrerad redovisning

Integrerad redovisning eller IR är ett ramverk som har tagits fram av International Reporting Council, IIRC. Ramverket försöker bygga över gapet mellan hållbarhetsredovisningen och finansiell redovisning genom tydligare kvalitetssäkring av all information i en gemensam rapport. I en integrerad redovisning enligt IIRC:s ramverk är hela rapporten föremål för revision med den högsta graden av säkerhet i revisorns uttalande. Ramverket publicerades för första gången i december 2013.

Källa: Aktuell Hållbarhet nr 2, maj 2016

 

April 2016 – Global Compact och CSR-begreppet

Global Compact, världens största nätverk för hållbart företagande, använder inte längre begreppet CSR, Social Corporate Responsibility. CSR är inte samma sak som proaktivt hållbarhetsarbete. CRS-begreppet inkluderar inte miljöfrågor och det fokuserar mycket på ansvar. Och av tradition kopplar inte företagsledare CSR till något som berör kärnverksamheten och därför svårt att använda i dagens samtal om hållbarhetsarbete. Även om hållbart företagande allt större utsträckning handlar om att integrera frågorna i kärnverksamheten sätter fortfarande få företag hållbarhetsmål på samma sätt som mål som sätts för affärsverksamheten eller finansiella aspekter. Viktigt är nu, när företagen planerar sitt hållbarhetsarbete, att gå från det tidigare arbetet med att minimera risker och fokusera på vad verksamheten kan bidra till, att väga in omvärlden. Målen bör sättas utifrån vad som behövs uppnås i världen, FNs 17 mål för hållbar utveckling, och ges samma vikt som övriga affärsmål.

Källa: Aktuell Hållbarhet, Daniel Boman – intervju med Ole Hansen, chief business of tomorrow på Global Compact [/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row]