Årsredovisningen ska göra bolagets affär begriplig

En av årsredovisningens viktigaste uppgifter är att förklara hur bolaget skapar värde åt ägare och andra intressenter. Att göra bolagets affär begriplig. Dessutom har årsredovisningen och annan finansiell information blivit allt viktigare konkurrensmedel för kampen om riskkapitalet. Och relationer till massmedia och kapitalmarknad påverkar företagets värdering.

Förutom årsredovisningar, tryckta och webbaserade, tar vi fram delårsrapporter och emissions- och noteringsprospekt, hållbarhetsredovisningar och investerarpresentationer.

EXEMPEL PÅ UPPDRAG

”Vi har sedan flera år ett mycket bra samarbete med Sthlm Kommunikation & IR. De hjälper oss framför allt med formgivning och produktion av Apotekets års- och hållbarhetsredovisningar samt med kvartalsrapporter. Vi är mycket nöjda med resultatet och tycker att produkterna blir informativa, tydliga och fina. Jag rekommenderar gärna Sthlm Kommunikation & IR:s kompetenta team.”

Jeanette Persson
Kommunikation, Apoteket AB

Här kan du ladda ner Apotekets års- och hållbarhetsredovisning

Vi har arbetat tillsammans med Sthlm Kommunikation sedan 2011 för produktion av års-, miljö- och hållbarhetsredovisningar. Det har varit ett aktivt samarbete där vi konkret arbetat tillsammans för att göra de bästa produkterna vi kan tänka oss.
 Sthlm Kommunikation är kunniga och flexibla. De har hög energi, stort engagemang, känsla för detaljerna och kunskap om regelverk och normer som så tydligt styr dessa produktioner.

Fredrik Erlandsson
SVP Communications, Thule Group AB

Här kan du ladda ner Thule Groups årsredovisning 

Vi är nöjda med den support och de nya tankar som vi får genom vårt samarbete med Sthlm Kommunikation som hjälper oss i arbetet med att producera vår årsredovisning och våra kvartalsrapporter.”

Hans Östlin
Communications Director, Nynas AB

Här kan du ladda ner Nynas årsredovisning

”I arbetet med årsredovisningen hade vi glädje av Sthlm Kommunikations tankar kring disposition, innehåll och hållbarhet. Dessutom hjälpte de oss att bearbeta texter och drev projektet framåt på ett professionellt sätt. Vi är mycket nöjda med produkten och samarbetet.”

Helena Nathhorst
CFO, Addnode Group

Här kan du ladda ner Addnode Groups årsredovisning

 

Sthlm Kommunikation har tillsammans med oss producerat vår årsredovisning, med magasinkänsla, för sjunde året i rad. Vi är mycket nöjda med deras idéer och känsla för form. Flödet mellan text och bild blir mycket effektfullt och de är lyhörda, och engagerade. Vi känner oss som en viktig kund.”

Lars Mårdbrant
Kommunikationsdirektör, ALMI Företagspartner AB

Här kan du ladda ner Almis årsredovisning

Sthlm Kommunikation höll i produktionen av vår första integrerade års- och hållbarhetsredovisning. De hjälpte oss genom hela processen och vår projektledare var till stor hjälp gällande struktur, innehåll, regler och best practice.

Anna Beausang,
VP Group Communications, Munters AB

Här kan du ladda ner Munters årsredovisning

Sthlm Kommunikation & IR AB | Karlbergsvägen 32A | SE 113 27 Stockholm | 08-410 076 05 | info@sthlmkom.se